Lokomotion-uutiskirje Nro 4/2021

YLEISNÄKYMÄ IKEAN SUUNNASTA
Havainnekuva Lokomotion-teknologiakeskuksesta
Hyvä vastaanottaja,

Kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen! Uutiskirjeessä kerromme tuoreimmat tapahtumat, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen. Toteutuessaan keskuksessa työskentelee satoja henkilöitä moderniin elämään tarvittavien erilaisten kiviainesten tuotantoteknologioiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa ja myynnissä.

Lahdesjärven asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupungin valtuustossa

Lahdesjärven asemakaavamuutos etenee. Kaava hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 14.6.2021. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa: https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_1462021/Asemakaava_nro_8805_Lahdesjarven_etelaos(203090)

Ympäristölupa hyväksyttiin

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto käsitteli Lokomotion-hankkeen ympäristölupa-asiaa 22.6. Hankkeen maa-ainesten ottolupa- ja ympäristölupahakemus hyväksyttiin. Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa: https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunnan_ympaumlristouml_ja_rakennusjaosto/Kokous_2262021/Paatos_Metso_Outotec_Finland_Oyn_maaaine(202643)

Infotilaisuuksista tärkeää tietoa

Hanke järjesti kesäkuun alussa kaksi infotilaisuutta ennakoivia kiinteistökatselmuksia koskien. Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille, saimme kauttanne arvokasta tietoa! Kesällä toteutettavien ennakoivien kiinteistökatselmusten avulla voimme arvioida syksyllä tehtävien kiinteistökatselmusten laajuutta.

Tilaisuuksissa kerroimme myös tulevista maanrakennustöistä. Esirakentamisen aloittamiseksi on haettu ympäristölupaa maanrakennus töiden osalta ja rakentamisen on arvioitu alkavan syksyllä 2021 ja kestävän noin viisi kuukautta. Tämän jälkeen jatkuu alueen rakentamisen sekä rakenteiden toteutusta varten tehtävät maanrakennustyöt. Tämä vaihe kestää syksyyn 2022. Esirakentamistöitä ovat mm. katuyhteyden ja alueiden louhinnat, massanvaihdon työt sekä kiviaineksen murskaus, lastaus ja kuljetus.

Ohessa hankkeen alustava aikataulu.
Hankkeen alustava aikataulu
Teknologiakeskus ei muuta Särkijärven maisemia

Infotilaisuuksissa lähialueen asukkaita askarrutti Lokomotion-teknologiakeskuksen näkyminen Särkijärvellä tai sen rannoilla liikuttaessa. Hankkeemme arkkitehdin mukaan teknologiakeskus ei tule näkymään Särkijärven suunnasta katsottuna puuston vuoksi. Keskus ei näy myöskään vastarannalta, sillä se jää sankan metsän taakse. Tuleva keskus voi aiheuttaa pimeän aikaan valon kajoa tontin yllä. Tähän valon kajoon sekoittuvat myös Ikean ja moottoritien valaistus, minkä seurauksena tontin yllä näkyy yleinen valohämypiikki.

Hanke lomailee heinäkuussa

Hanke viettää kesälomaa heinäkuussa. Tuona aikana Akulatinkadun tontilla jatkuvat Tampereen kaupungin toteuttama louheen poiskuljetus.

Mukavaa kesää kaikille!


Yhteistyöterveisin,

Pasi Vuorinen
Hankejohtaja
Metso Outotec
Lisätietoja: www.lokomotion.fi
metso-outotec_nettisivuille
MailPoet