Lokomotion-uutiskirje Nro 1/2022

M-Lokotrack-Seinajoki-0061-Edit_Small
Havainnekuva
Hyvä vastaanottaja,

kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen. Uutiskirjeessä kerromme tuoreimmat tapahtumat, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen. Toteutuessaan keskuksessa työskentelee satoja henkilöitä moderniin elämään tarvittavien erilaisten kiviainesten tuotantoteknologioiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa ja myynnissä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen lupa-asiat eivät ole edenneet odotetusti johtuen valituksista hallinto-oikeuteen, joten esirakennustöitä Lahdesjärvellä ei aloiteta vuoden 2022 aikana. Rakentamisen aloittaminen riippuu lupaprosessin etenemisestä sekä Metso Outotecin päätöksenteosta.

Hankkeen suunnittelu on kuitenkin jatkunut, ja pääpaino on ollut kokoonpanotehtaan suunnittelussa sekä uusiutuvissa energiaratkaisuissa. Ympäristövaikutuksia ja vastuullisuutta jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ohjaa Metso Outotecin kestävän kehityksen strategia sekä kohteelle valittu Breeam -ympäristösertifiointi.
Yhteistyöterveisin,

Pasi Vuorinen
Hankejohtaja
Metso Outotec
Lisätietoja: www.lokomotion.fi
metso-outotec_nettisivuille
MailPoet