Lokomotion-uutiskirje Nro 1/2023

uutiskirje1_2023
Kuvituskuvassa Metson Lokotrack-murskaimia käytössä.
Hyvä vastaanottaja,

kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen. Uutiskirjeessä kerromme tuoreimmat tapahtumat, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen. Toteutuessaan keskuksessa työskentelee satoja henkilöitä moderniin elämään tarvittavien erilaisten kiviainesten tuotantoteknologioiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa ja myynnissä.

Asemakaava ja tonttikauppa vahvistuivat

Hankkeen viranomaisasiat ovat edenneet - Lahdesjärven asemakaavamuutos vahvistui joulukuussa 2022 ja tontin omistusoikeus siirtyi Metsolle tammikuun alussa 2023.

Projektin vuoden 2023 tavoitteena on jatkaa suunnittelua ja hakea hankkeelle rakennuslupaa. Rakennustöiden aloittaminen edellyttää lainvoimaista rakennuslupaa ja Metson investointipäätöstä. Rakennustöiden arvioidaan alkavan aikaisintaan vuonna 2024.

Yhteistyöterveisin,

Pasi Vuorinen
Hankejohtaja
Metso
Lisätietoja: www.lokomotion.fi
Metso_Logo_Black_RGB
MailPoet