Lokomotion-uutiskirje Nro 2/2024

Havainnekuva
Havainnekuva Lokomotion-teknologiakeskuksesta. Lähde Ramboll Finland Oy
Hyvä vastaanottaja,

kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen. Uutiskirjeessä kerromme tuoreimmat tapahtumat, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen. Toteutuessaan keskuksessa työskentelee satoja henkilöitä moderniin elämään tarvittavien erilaisten kiviainesten tuotantoteknologioiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa ja myynnissä.

Lokomotionin 1. vaiheelle investointipäätös
Metso on tehnyt 3.6.2024 investointipäätöksen Lokomotion -hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Investoinnin arvo on noin 150 miljoonaa euroa ja se sisältää kokoonpano- ja testaustilat tela-alustaisten murskauslaitosten valmistukseen sekä varastotilat koneissa käytettäville komponenteille ja materiaaleille. 1-vaiheen laajuus on esitetty havainnekuvassa 2.

Picture1
Kuva 2. Havainnekuva 1.-vaiheesta, ilmakuva länteen. Lähde: Ramboll Finland Oy
Rakentamisen käynnistyminen
Rakentaminen käynnistyy Lahdesjärven tontilla heinäkuun alussa 2024. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan noin puolet koko rakennusluvan mukaisesta alasta, eli noin 34.000 m2. Rakennustyö alkaa tontin maanrakennustöillä ja alueen infran rakentamisella.

Suunnitelman mukaan teknologiakeskuksen ensimmäinen vaihe valmistuu kolmannella vuosineljänneksellä 2027. Tela-alustaisten murskauslaitteiden, Lokotrackien, tuotanto on määrä käynnistyä uudessa tehtaassa Lahdesjärvellä vuoden 2027 syksyllä.
Picture2
Kuva 3. 1-vaiheen aikataulu. Lähde: Metso
Suunnitelman mukaan teknologiakeskuksen ensimmäinen vaihe valmistuu kolmannella vuosineljänneksellä 2027. Tela-alustaisten murskauslaitteiden, Lokotrackien, tuotanto on määrä käynnistyä uudessa tehtaassa Lahdesjärvellä vuoden 2027 syksyllä

1. vaiheen pääyhteistyökumppanit
Metso on solminut 1. vaiheen rakentamisesta projektinjohtourakkasopimuksen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa.

Pääasiallisena suunnittelukumppanina toimii Ramboll Finland Oy. Kokonaisuus sisältää uudisrakennusten pää- ja arkkitehtisuunnittelun, rakenne-, LVIA-, sähkö-, energia-, akustiikka- ja rakennusautomaatiosuunnittelun sekä paloteknisen suunnittelun, prosessiputkiston suunnittelun ja tietomallikoordinoinnin. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat puhtaudenhallinta- ja kosteudenhallintakoordinointi, geotekninen suunnittelu, alueen maisema- ja liikennesuunnittelu ja naapurustovuorovaikutus, ympäristökonsultointi sekä BREEAM-ympäristösertifikaatin konsultointi.
Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy, joka vastaa myös kokonaisuudessaan 1-vaiheen työmaavalvonnasta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä.

Lokomotion-hankkeen myöhemmät vaiheet
Hankkeelle myönnetty lainvoimainen rakennuslupa kattaa koko teknologiakeskuksen (kuva 1), noin 66.000 m2 eli koko 23 hehtaarin tontin rakentamisen. Lahdesjärvelle on tarkoitus toteuttaa myöhemmissä vaiheissa Hatanpäältä siirtyvä kivenmurskaimia valmistava tehdas, tutkimuskeskus, huoltokorjaamo ja toimistotilat. Uuden teknologiakeskuksen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan 2030-luvun puoleen väliin mennessä.
Yhteistyöterveisin,

Pasi Vuorinen
Hankejohtaja
Metso
Lisätietoja: www.lokomotion.fi
Metso_Logo_Black_RGB
MailPoet