Lokomotion-uutiskirje Nro 1/2021

M-Lokotrack-Seinajoki-0061-Edit_Small
Hyvä vastaanottaja,

Kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen! Uutiskirjeessä kerromme tuoreimmat tapahtumat, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen. Toteutuessaan keskuksessa työskentelee satoja henkilöitä moderniin elämään tarvittavien erilaisten kiviainesten tuotantoteknologioiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja myynnissä.

Lokomotion -projekti etenee

Lokomotion -projektissa kokoonpanotehtaan suunnittelu jatkuu meneillään olevan kehitysvaiheen jälkeen rakennussuunnittelulla ja tontin hankinta etenee. Sen sijaan muut Lahdesjärvelle suunniteltavat kohteet, kuten toimistorakennus, kehitys- ja tutkimuskeskus ja huoltokorjaamo, pidetään mukana jatkotoimenpiteiden harkinnassa.

Rakentamisen kaikki vaiheet edellyttävät edelleen jatkuvaa liiketoiminnan tilanteen arviointia ja harkittua ajoittamista.

Skanska on aloittanut Metso Outotecin valittuna rakentajakumppanina suunnitteluvaiheessa. Kuluva vuosi pitää sisällään tehtaan rakentamiseen liittyvien lupien hankkimisen ja jatkuvan kustannustehokkuuden varmistamisen.

Talvisin yhteistyöterveisin,

Heljo Laukkala
Projektijohtaja
Metso Outotec
Lisätietoja: www.lokomotion.fi
metso-outotec_nettisivuille
MailPoet