Lokomotion-uutiskirje Nro 3/2021

Havainnekuva Lokomotion-teknologiakeskuksesta
Havainnekuva Lokomotion-teknologiakeskuksesta.
Hyvä vastaanottaja,

Kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen! Uutiskirjeessä kerromme tuoreimmat tapahtumat, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen. Toteutuessaan keskuksessa työskentelee satoja henkilöitä moderniin elämään tarvittavien erilaisten kiviainesten tuotantoteknologioiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa ja myynnissä.

Lahdesjärven tonttikauppa ja asemakaava etenevät kaupunginvaltuustoon

Tampereen kaupunki tiedotti 12.5., että Tampereen kaupungin ja Metso Outotecin välinen ehdollinen tonttikauppa Lahdesjärven eteläosassa etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sopimusta ja yhdyskuntalautakunnan hyväksymää asemakaavaehdotusta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 17.5. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja asia etenee valtuuston käsittelyyn.

Rakennusluvan haku käynnissä

Lokomotion-hankkeen rakennusluvan haku on käynnissä. Hakuprosessissa hankitaan mm. viranomaisten vaatimat lausunnot.

Ennakoivat kiinteistökatselmukset alkavat kesäkuussa

Hanke toteuttaa kesäkuun aikana ennakoivia kiinteistökatselmuksia Palokallion asuinalueella, Leppästentiellä, Särkijärven läheisyydessä sekä Lahdesjärven teollisuusalueella. Ennakoivat katselmukset ovat osa louhintoja valmistelevaa tiedonkeruuta ja ne liittyvät syksyllä käynnistyviin maanrakennustöihin, jotka alkavat, mikäli ympäristölupapäätös saadaan. Katselmusten tarkoituksena on yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien kanssa kerätä ennakkotietoa kiinteistöistä. Kiinteistöjen omistajilla on mahdollisuus kertoa louhintoihin ja esirakennustöihin liittyvistä huolistaan ja lisätietotarpeistaan katselmuksen suorittajalle.

Elo-syyskuussa suoritetaan vielä toteutusta edeltävät viralliset kiinteistökatselmukset, joista kiinteistön omistajia lähestytään erikseen. Tarpeellisiksi katsottuihin asuinrakennuksiin ja liikehuoneistoihin asennetaan ennen louhintoja tärinämittarit. Mittarin asentamiseen kysytään lupa kiinteistön omistajalta. Rakennukset katselmoidaan uudelleen töiden loputtua.

Infotilaisuus ennakoivista kiinteistökatselmuksista

Ennakoivia kiinteistökatselmuksia varten järjestämme Palokallion alueen ja Leppästentien asukkaille infohetken tiistaina 8.6. klo 18-19. Alueen asukkailla on tällöin mahdollisuus tulla keskustelemaan kiinteistökatselmuksista Lokomotion-hankkeen edustajien ja louhinta-asiantuntijoiden kanssa. Tapaaminen järjestetään koronarajoitusten vuoksi ulkona, Palokallion puistossa Palokallionkadun varressa. Hankkeen edustajat tunnistat huomioliivistä.

Infohetken lopuksi tai puhelimitse (yhteystiedot alla) käydyn keskustelun perusteella on mahdollista keskustella oman kiinteistön katselmointitarpeesta.

Vaihtoehtoisesti asukkaiden on mahdollista tulla Teams-tilaisuuteen keskustelemaan asiasta torstaina 10.6. klo 18-19. Myös Särkijärven mökkiläiset ja Lahdesjärven kaupan kiinteistöjen edustajat ovat tervetulleita tähän verkkotilaisuuteen. Ilmoittaudu tilaisuuteen lähettämällä viesti osoitteeseen meri.lampinen@ramboll.fi ja saat liittymislinkin tapahtumaan. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja ennakoivista kiinteistökatselmuksista ja niiden ajankohdan sopimisesta: Jouni Saranpää, jouni.saranpaa@ramboll.fi, puh. 050 561 0442 (klo 8-16).

Yhteistyöterveisin,

Heljo Laukkala
Hankejohtaja
Metso Outotec
Lisätietoja: www.lokomotion.fi

metso-outotec_nettisivuille
MailPoet