Lokomotion-uutiskirje Nro 3/2024

Picture1
Havainnekuva rakentamisen ensimmäisestä vaiheesta. Ilmakuva länteen. Lähde Ramboll Finland Oy.

Hyvä vastaanottaja,


kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen. Uutiskirjeessä kerromme tuoreimmat tapahtumat, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen. Toteutuessaan keskuksessa työskentelee satoja henkilöitä moderniin elämään tarvittavien erilaisten kiviainesten tuotantoteknologioiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa ja myynnissä.

Rakennustyöt käynnistyvät heinäkuussa

Lokomotion -hankkeen 1 vaiheen rakennustyöt käynnistyvät Lahdesjärvellä heinäkuussa 2024. Rakentaminen käynnistyy maanrakennustöillä. Ensimmäisinä työvaiheina tontin sisäisiä kulkuyhteyksiä parannetaan ja käynnistetään massanvaihtotyö eli rakentamiseen soveltumattoman maa-aineksen poisvienti tontilta. Kalliopintainen tontti tullaan tasaamaan louhintatöillä tasaiseksi.

Infotilaisuus rakennustöistä ja kiinteistökatselmuksista

Järjestämme hankkeesta, käynnistyvistä rakennustöistä ja louhintatöihin liittyvistä kiinteistökatselmuksista lähialueen asukkaille infotilaisuuden keskiviikkona 26.6.2024 klo 17.30-19. Alueen asukkailla on tällöin mahdollisuus tulla keskustelemaan hankkeesta ja kiinteistökatselmuksista Lokomotion-hankkeen edustajien sekä maanrakentamisen asian­tuntijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Tarpeellisiksi katsottuihin asuinrakennuksiin ja liikehuoneistoihin asennetaan ennen louhintoja tärinämittarit. Mittareiden asentamiseen kysytään lupa kiinteistön omistajilta. Rakennukset katselmoidaan uudelleen louhintatöiden loputtua.

Tapaaminen järjestetään Palokallion puistossa Palokallionkadun varressa. Hankkeen edustajat tunnistat huomioliivistä.

Tiedotustilaisuuden materiaali julkaistaan lokomotion.fi -sivustolla tilaisuuden jälkeen.

Tervetuloa mukaan!
Yhteistyöterveisin,

Pasi Vuorinen
Hankejohtaja
Metso
Lisätietoja: www.lokomotion.fi
Metso_Logo_Black_RGB
MailPoet