Lokomotion-uutiskirje Nro 4/2020

ALUEKUVAT_2
Hyvä vastaanottaja,

Kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen! Uutiskirjeessä kerromme tuoreimmat tapahtumat, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen. Toteutuessaan keskuksessa työskentelee satoja henkilöitä moderniin elämään tarvittavien erilaisten kiviainesten tuotantoteknologioiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja myynnissä.

Kaavaehdotus nähtävillä 10.12.2020–14.1.2021

Teknologiakeskuksen sijoittuminen Lahdesjärven alueelle edellyttää tontin asemakaavamuutosta. Lokakuussa nähtävillä olleesta Akulatinkadun (nro 8805) kaavaluonnoksesta jätettiin viisi mielipidettä ja kahdeksan lausuntoa. Palaute ja siihen annetut vastineet ovat luettavissa osana kaavaehdotuksen aineistoa. Saatu palaute ja mielipiteet käsittelivät mm. hulevesien hallintaa ja vaikutuksia alueen kaupallisiin toimijoihin.

Ennen kaavaehdotuksen julkaisua Tampereen kaupungin kaavoitus tarkensi kaavakartalle hulevesimääräystä. Hulevesiselvitystä on täydennetty ELY:n ja kaupungin Ympäristönsuojelun edellyttämällä tavalla. Lisäksi on täydennetty liikenne- ja meluselvitystä.

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville torstaina 10.12.2020. Aineisto on nähtävänä internetissä osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu sekä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B. Poikkeustilanteesta johtuen suunnitelmiin tutustumista suositellaan ensisijaisesti internetissä. Kaavaehdotuksen sisältöön voi tutustua myös katsomalla siitä tehtyä esittelyvideota osoitteessa: www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt.

Mahdolliset muistutukset valmisteilla olevasta kaavasta tulee toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon 14.1.2021 mennessä. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)tampere.fi, mielipiteessä tulee mainita kaavan diaarinumero.

Kaavaehdotus on nähtävillä viiden viikon ajan, alkaen joulukuussa ja päättyen tammikuun puolessa välissä. Tämän jälkeen saatuun palautteeseen vastataan ja tarvittaessa tehdään teknisluonteisia tarkistuksia. Tavoitteena on saada kaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn helmi-maaliskuussa 2021.

Tähtäimessä laadukas ja kestävästi suunniteltu teknologiakeskus

Metso Outotec suunnittelee Lahdesjärven toimipisteestä teknologiakeskusten globaalia lippulaivaa, ja panostaa erityisesti ympäristöystävällisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin keskuksen kaikessa toiminnassa. Keskuksen suunnittelun keskiössä on hankkeen elinkaaren aikana ympäristöön mahdollisesti vaikuttavia seikkoja, kuten rakennusvaiheen aikaisia ympäristövaikutuksia ja käytönaikaisia vaikutuksia (mm. hulevedet, kemikaalit, melu, tärinä, pöly, kuljetukset ja jätteet), ja niiden ratkaiseminen kestävällä tavalla. Teknologiakeskus tulee työllistämään satoja, minkä vuoksi myös työmatkaliikenteen kehittäminen on tärkeä osa tulevan teknologiakeskuksen suunnittelua.

Kaikkia osa-alueita viedään vuorovaikutteisesti eteenpäin nykyisissä suunnitteluvaiheissa, ja vuorovaikutteisuutta jatketaan hankkeen edetessä ja toimintaan siirryttäessä.

Tontin toiminnan maailmanluokan laadukkuutta varmistetaan hakemalla kestävän rakennetun ympäristön BREEAM-suunnittelusertifikaattia.
Havainnekuva Lokomotion-teknologiakeskuksen sisältä
Havainnekuva Lokomotion-teknologiakeskuksen sisältä
Kaupungin tavoitteena on vahvistaa alueen houkuttelevuutta

Lahdesjärven ja Lakalaivan alueelle suuntautuu Akulatinkadun asemakaavamuutoksen lisäksi myös muita kaavamuutos- ja kehityskohteita, joiden tavoitteena on vahvistaa alueen houkuttelevuutta.

Kaupungin kaavoituksen mukaan kaavamuutos mahdollistaa kaupan alueiden paremman keskittämisen Lahdesjärven alueella. Laajan teollisuusalueen sijoittuminen Akulatinkadulle vahvistaa Automiehenkadun molemmille puolille levittyvän kaupallisen kokonaisuuden kehittämistä. Kokonaisuus jatkuu Lakalaivan puolelle ja mahdollistaa toisiaan tukevien kaupallisten toimijoiden lisääntymisen. Lahdesjärven teollisuusalueiden profiilia nostetaan mahdollistamalla alueelle moderni tuotantolaitos toimistotiloineen. Alueen suunnittelussa tulevat huomioiduksi niin ympäristönsuojelu kuin maisema- ja kaupunkikuvalliset arvot.

Mukavaa joulun odotusta!

Yhteistyöterveisin,

Heljo Laukkala
Projektipäällikkö
Metso Minerals Oy
Lisätietoja: www.lokomotion.fi
metso-outotec_nettisivuille
MailPoet