Hanke

Metso Tampereella

Tampereella sijaitsee yksi Metson keskeisistä tutkimus-, tuotekehitys-, tuotanto- ja palvelukeskuksista. Keskus työllistää noin 900 henkilöä. Toimintojen pääpaino on Aggregates-liiketoiminnassa, joka kehittää ja valmistaa laitteita ja palveluita kivenmurskausalan tarpeisiin. Tampereen osaamiskeskuksessa toimii myös Metson kivenmurskauksen tutkimuskeskus ja kivilaboratorio.

Lisätietoa Metsosta: www.metso.com

Lokomotion-projekti Lahdesjärvellä

Metso kartoittaa keinoja uudistaa ja kehittää Tampereen toimipaikkaa vastaamaan liiketoiminnan ja henkilöstön muuttuvia tarpeita. Lokomotion-projektin ensimmäisen vaiheen perusteella Metso on tullut siihen tulokseen, että Lahdesjärvellä Leppästensuonkadun eteläpuolella sijaitseva alue soveltuisi parhaiten uuden teknologiakeskuksen sijainniksi. Lahdesjärven etuja ovat muun muassa soveltuvuus alan asiakkaiden palveluun, työmatkustuksen sujuvuus sekä tontin skaalautuvuus modernin teollisuustoiminnan tarpeisiin.

Yhteistyösopimus Lahdesjärven tontista allekirjoitettiin Tampereen kaupungin ja Metso Minerals Oy:n välillä 11. maaliskuuta 2020. Sopimuksella Lahdesjärven tontti pysyy Metsolle varattuna sen ajan, mitä katsotaan tarvittavan mahdollisen investointipäätöksen tekemiseen.

Sopimus mahdollistaa jo meneillään olevan projektin suunnittelutyön jatkumisen. Tampereen kaupunki on aloittanut tontin asemakaavan muutosprosessin ja esirakennustyöt. Mikäli investointipäätös toteutuu, muuton arvioidaan tapahtuvan seuraavien 3–5 vuoden aikana. Investoinnista päätetään todennäköisesti tulevana vuodenvaihteena.

Havainnekuva suunnitellusta teknologiakeskuksesta

Lokomotion-projektin tavoitteet

Projektin päätavoitteena on kehittää ja toteuttaa uusi moderni teknologiakeskus, joka mahdollistaa ennenkaikkea nykyaikaisen ja kestävän kehityksen mukaisen tuotantotoiminnan. Samalla luomme hyvän työ- ja tehdasympäristön sekä tarkoituksenmukaiset tilat, jotka täyttävät terveellisyyden, turvallisuuden, taloudellisuuden, ympäristöystävällisyyden, kannustavuuden ja toiminnallisuuden vaatimukset.

Havainnekuva suunnitellun teknologiakeskuksen sisältä

Uuden teknologiakeskuksen toiminta

Uusi tehdas jatkaa Metson nykyisen tehtaan toimintaa: teknologiakeskuksessa tullaan suunnittelemaan, testaamaan ja valmistamaan moderniin elämään tarvittavien kivimurskeiden ja hiekan tuotantoteknologioita, laitteita ja komponentteja.

Siirrettäviä Lokotrack® Urban™-sarjan murskauslaitoksia käytetään mm. asfaltin kierrätykseen sekä rakennusjätteen murskaamiseen kaupunkialueilla.

Uudelle tehdasalueelle sijoitetaan Metson nykyisen Tampereen tehdaskiinteistön toiminnot lukuunottamatta valimotoimintoja.

Lahdesjärven hanke käsittää uuden tehdasalueen sekä uudisrakennuksia, infrarakenteita, katettuja alueita sekä piha-alue- ja tiejärjestelyjä.

Hankkeen aikataulu

Hankeaikataulu tarkentuu, kun viranomaispäätökset kaavoituksen ja luvituksen osalta ovat varmistuneet, ja investointipäätös on tehty.